Maak kennis met SMZK

◄Home     Maak kennis met de SMZK     Word donateur     Onze molens     Evenementen     Contactgegevens     Jeugdpagina     Winkel


Stichting Molens Zuid-Kennemerland

opgericht op 21 mei 1984 

Molens in volgorde van beheersdatumSMZK van 1984 tot hedenOp 21 januari 1984 komt, in molen De Veer in Haarlem, een aantal vrijwillige molenaars bijeen om de zorgwekkende situatie van de molens rond Haarlem te bespreken. Zij willen kijken wat hier aan kan worden gedaan en besluiten tot het oprichten van een stichting. Gekozen wordt voor de naam: Stichting Molens Zuid-Kennemerland.

Op 21 mei 1984 worden de statuten in een notariële akte vastgelegd en wordt Stichting Molens Zuid-Kennemerland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In de statuten staat de doelstelling van de nieuwe stichting beschreven:

“De Stichting Molens Zuid-Kennemerland, opgericht op 21 mei 1984, stelt zich ten doel het bevorderen en verzekeren van de instandhouding van molens in Zuid-Kennemerland. Zij streeft er naar de molens in maalvaardige staat te brengen en te houden, mede door het verrichten of laten verrichten van onderhoudswerkzaamheden alsmede door de molens regelmatig in werking te stellen of te doen stellen. Daartoe is zij onder meer gerechtigd molens te beheren of in eigendom te verwerven."

Deze doelstelling is ondertussen ruimschoots bereikt en de SMZK is uitgegroeid tot een niet weg te denken factor voor het in stand houden van de molens in de regio Kennemerland. Het vertrouwen van de eigenaren in de aanpak van hun molens is in de loop der jaren alleen maar sterker geworden. Ondertussen zijn er 6 molens in beheer bij de SMZK.  Wat de Stichting uniek maakt is dat zij zelf geen eigenaar is van de molens.

De huidige medewerkers, bestaande uit bestuursleden, werkdonateurs en vrijwillige molenaars, besteden wekelijks geheel belangeloos vele uren aan deze molens om zo de doelstelling te blijven waarborgen. Vrijwel alle molens zijn eenmaal per week open voor bezoek en draaien bij voldoende wind, terwijl sommige molens ook nog hun oorspronkelijke functie kunnen beoefenen. Dit alles met de ondersteuning van een grote groep donateurs en met de broodnodige steun van de gemeentes als moleneigenaren.

Maar we zijn nooit klaar met het onderhoud. Stilstand betekent letterlijk achteruitgang en verval. Er zal dus in lengte van jaren zorg moeten worden besteed aan deze oude industriële monumenten.

   Werkplaats

 Al snel na de oprichting bleek dat een werkplaats, voor de voorbereiding van de vele werkzaamheden, geen overbodige luxe zou zijn. De Gemeente Haarlem wees een leegstaand pandje aan dat, als anti-kraak, mocht worden gebruikt. Al snel werd het pandje omgeruild voor een voormalige broodfabriek langs Het Donkere Spaarne. Hier is in de opvolgende jaren door een steeds groter wordende groep enthousiastelingen een prachtige werkplaats uit voortgekomen. Ook de naamsbekendheid werd steeds beter. Rond de nieuwbouwplannen van de Adriaan kreeg de oude broodfabriek een nieuwe bestemming en moest de SMZK op zoek naar een ander pand.

De Gemeente schat de waarde van de SMZK goed in en gunde ons een onderkomen op het voormalige Paswerkterrein in Schalkwijk. Hier hebben wij, op een steenworp afstand van molen De Eenhoorn, sinds 2000 de beschikking over een fantastische werkruimte. Op de woensdagavonden is dit de ontmoetingsplaats voor de medewerkers. Hier worden, in onze molenmakerij, de technische voorbereidingen getroffen ten behoeve van het molenonderhoud. Op de bovenverdieping worden de nieuwtjes verspreid, vind het werkoverleg plaats en is er tijdens een lekker kopje koffie gelegenheid voor sociale contacten.

Ook u bent hier van harte welkom met vragen op molengebied of advies, of als u molens een leuke hobby vindt en u wilt aansluiten bij de vrijwilligers.

Wat er in de afgelopen jaren zoal werd uitgevoerd op de molens is opgetekend onder het hoofdstuk Onze molens. Veel leesplezier.

Welkom bij Stichting Molens Zuid-Kennemerland

Slot van Nieuwerkerkstraat 2  2034 KK Haarlem-Schalkwijk